Nhà phân phối thiết bị báo cháy Himax Hàn Quốc

Hướng dẫn sử dụng trung tâm điều khiển báo cháy địa chỉ Himax HIP 600W

Màn hình phát tín hiệu:

Trong trạng thái bình thường, màn hình sẽ hiển thị.

Đèn CPU nhấp nháy.

Màn hình phát tín hiệu được hiển thị như sau:

  • Hiện trạng điện và điện áp, ngày và thời gian được hiển thị.
  • Thanh tiến trình cho biết tình trạng tải của người nhận (phải mất đến năm phút).
  • Thiết bị chung, loại khí chuyển tiếp, loại thiết bị chuyển tiếp, và thiết bị tương tự.
  • Thiết kế có thể thay đổi để nâng cao hiệu suất.

Màn hình báo động

Khi xảy ra các sự kiện như lửa, khí đốt, thiết bị bất ổn làm mạch bị phá vỡ nên kiểm tra mạch hoặc tránh xa, mỗi biểu tượng (thiết bị) được hiển thị ở trên sẽ tự động hiển thị trạng thái.

Danh sách cháy

Chế độ cửa sổ

Màn hình này hiển thị một danh sách cháy.

  • Nếu không có sự cố xảy ra trong vòng ba mươi giây, màn hình kiểm tra điện áp sẽ hiển thị
  • Nếu có sự cố xảy ra trong vòng ba mươi giây, chế độ này được thay đổi thành một chế độ hình ảnh và trạng thái của thiết bị được thay đổi.

Nút kiểm tra đầu ra

Chế độ nút kiểm tra đầu ra (Chế độ hình ảnh)

Nút này được sử dụng để trực tiếp kiểm soát đầu ra của thiết bị.

Nút kiểm tra mạch

Nút này để thực hiện việc kiểm tra mạch của thiết bị và vòng lặp.

Nút chặn mạch

Nút này được sử dụng để tạm thời ngăn chặn các thiết bị đang sử dụng khi thay đổi hoặc kiểm tra thiết bị. Ngay cả khi đầu vào của các thiết bị đang sử dụng hoạt động, sau khi mạch bị chặn, trạng thái của các thiết bị này không nhận thức.

  • Nếu có một đám cháy xảy ra, ta nên kiểm tra các thiết bị.

Cài đặt – tích lũy

Màn hình này được sử dụng để điều chỉnh tích lũy.

Nhấp vào nút Setting. Sau đó trên màn hình sẽ hiển thị. Trong mẫu Setting, nhấp vào nút Accumulation. Các khoảng thời gian “0”, “30 giây”, “40 giây”, và “50 giây” xuất hiện. Nhấp vào một trong số đó để thiết lập sự tích lũy của người nhận.

Cài đặt – Điều chỉnh máy in

Màn hình này được sử dụng để điều chỉnh máy in.

Nhấp vào nút Setting. Sau đó trên màn hình sẽ hiển thị. Trong mẫu Setting, nhấp vào nút ADJ Print. Tình trạng “Không sử dụng” và “Sử dụng” xuất hiện. Nhấp vào một trong hai để thiết lập điều chỉnh của máy in.

Cài đặt – Kiểm tra PIN

Màn hình này được sử dụng để nắm giữ và kiểm tra pin.

Nhấp vào nút Setting. Sau đó trên màn hình sẽ hiển thị. Trong mẫu Setting, nhấp vào nút Battery Test. Các “Hoạt động” và các “Phục hồi” xuất hiện. Nhấp vào nút “Hoạt động” để tiến hành thử nghiệm pin cho mười phút. Nếu bạn muốn dừng việc kiểm tra, nhấp vào nút “Phục hồi”. Nếu chế độ được thay đổi thành trạng thái chuyển tiếp trong ba mươi giây, kiểm tra pin diễn ra trong mười phút.

Cài đặt – Xem điện áp

Màn hình này được sử dụng để xem điện áp

Nhấp vào nút Setting. Sau đó trên màn hình sẽ hiển thị. Để kiểm tra điện áp của hệ thống, nhấn vào nút Voltage View.

Cài đặt – Đóng hệ thống

Chức năng này là để kết thúc chương trình giám sát hỏa hoạn.

Nếu chương trình nhận được lệnh kết thúc, người nhận tiếp tục theo dõi cháy.

Để kết thúc chương trình này, kích nút Close.

Chú ý: Để hoạt động lại chương trình khi kết thúc, nhấn nút Master Reset.

Cài đặt – Thiết lập lại hệ thống

Nó sẽ gửi tín hiệu đặt lại cho người nhận để khởi tạo lại thông tin nhận.

Để gửi tín hiệu đặt lại, bạn nhấn nút System Reset.

Hình ảnh sơ đồ

Trình đơn này được sử dụng để đi đến hình ảnh của sơ đồ đang áp dụng.

Số lượng của mỗi nút có liên quan đến số lượng của màn hình. Nếu số lượng các sơ đồ của lĩnh vực này là vượt quá 160, sử dụng nút Next Picture để đi đến màn hình kế tiếp. Để xem các nhóm trước, sử dụng nút Preview Picture để đi đến màn hình trước đó.

Nút liên kết – Tắt

Nút này được sử dụng để ngăn chặn tất cả các thiết bị kết nối bởi hệ thống.

Nút làm cho màu sắc của các nút cho các thiết bị có màu xanh nếu các thiết bị có liên quan; màu vàng và nhấp nháy nếu liên kết dừng lại.

Khi bạn nhấn nút để ngăn chặn kết nối giữa các thiết bị, các Link và các nút Stop được kéo lên làm cho các nút được bật sang màu vàng (Thông điệp xuất hiện). Khi bạn nhấn chuột vào nút Stop, thiết bị dừng lại và màu sắc của các nút cho các thiết bị được chuyển sang màu vàng.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Đăng ký nhận bản tin Baochayhimax.com
Đăng ký nhận bản tin từ Baochayhimax.com
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩn và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi